Oplotnica

Izrazito podeželsko mesto Oplotnica se ponaša s skritimi naravnimi zakladi, med katere sodi edinstveni pohorski tonalit. V bližini kraja Cezlak najdemo na svetu edino nahajališče zelenega granita, imenovanega tudi čizlakit, ki je eden najlepših naravnih kamnov v Sloveniji.

Oplotnica leži v severovzhodnem delu Slovenije in se v slikoviti pokrajini pod jugovzhodnimi obronki Pohorja razprostira na nadmorski višini od 320 m do 679 m. Celostno podobo občini Oplotnica daje 21 zaselkov (Božje, Brezje, Čadram, Dobriška vas, Dobrova, Gorica, Koritno, Kovaški vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža, Ugovec, Zg. Grušovje, Zlogona Gora in Zlogona vas), ki nizajo krajinske značilnosti in oblikujejo podobo pokrajine.

V dolini sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na obronkih Lačne Gore, Fošta, Gorice in Okoške Gore, ki se počasi vzpenjajo proti Pohorju. Nekoč je bilo na tem območju veliko žag na vodni pogon,saj je to območje bogato z vodnimi viri, katerih ostanke lahko vidimo še danes.

Na ozemlje, ki ga danes obsega občina Oplotnica, je kot so dokazala najnovejša arheološka raziskovanja, prišel človek že v 3. tisočletju pred našim štetjem. Dokazi o obljudenosti tega kraja so že iz rimskih časov. To ozemlje je bilo namreč že pred 2. tisoč leti pomembno križišče, kjer sta se križala ves promet in trgovina iz Italije skozi Norik v Panonijo na vzhodu in obratno. Že samo dejstvo, da je čez to ozemlje vodilo več rimskih cest, nam veliko pove. V vasi Čadram (Ragando) je bilo v rimskih časih počivališče z gostišče. Tukaj so bili najdeni tudi kipi poganskih bogov Jupitra in Mitre ter poganski tempelj, ki je bil takrat v "Belem mestu" - nekdanja rimska naselbina. Še danes se med ljudmi govori, da se je "Belo mesto" raztezalo od Straže do Malahorne in se je kasneje pogreznilo.

V novejši zgodovini se Oplotnica kot gospodarsko središče tega območja prvič omenja leta 1182. Do leta 1782 je bila last Žičkega samostana. Šele v 19. stoletju se je vas zaradi lesne obrti, trgovine in kamnoloma v bližnjem Cezlaku razvila v večjo ruralno oblikovano naselbino, ki danes po gostoti naseljenosti spada med gosto naseljena območja. V najvišjem predelu občine se nahaja magmatska kamnina, globočnina imenovana Tonalit, ki ga pridobivajo v Cezlaku nad Oplotnico. Neposredno ob kamnolomu tonalita je Čizlakit (zelena globočnina), katere edino najdišče je v Cezlaku pri Oplotnici. Čizlakit je nekoliko manj obstojna kamnina kot tonalit, kvalitetnejših najdišč pa zaenkrat še niso našli.

V centru Oplotnice si lahko ogledate Graščino ter v neposredni bližini park s periščem. Za ogled so zelo zanimive tudi črna kuhinja pri cerkvi sv. Barbare, Romarska cerkev sv. Matere Božje na Prihovi, cerkev sv. Janeza Krstnika v Čadramu in cerkev sv. Miklavža.

Elektronski časopis
Prijava na elektronski časopis
odjava

S prijavo dovoljujem, da me obveščate o vseh novostih, posebnih akcijah in dogodkih na zgoraj navedeni e-mail naslov.

Zemljevid Zemljevid Preverite vse lokacije na zemljevidu
Info
LTO Rogla - Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, SLO, Tel: + 386 (0) 3 759 04 70, E-mail: tic.zrece.lto@siol.net
RSS Facebook Twitter YouTube - povežite se z nami
Zreče Oplotnica Vitanje Slovenske Konice1