Vitanje

Vitanje leži pod južnimi obronki Pohorja. Občinsko središče se ponaša s starim trškim jedrom strnjene pozidave, kjer izstopajo spomeniško zaščitene in arhitektonsko zanimive stavbe, ki pri‹ajo o častitljivi preteklosti. V zgodovinskih virih se trg prvič omenja leta 1306, tako da beleži Vitanje v letu 2006 častitljivih 700 let trških pravic.

Celotno območje današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih zahodnega dela Pohorja in podaljška Karavank. Ti pogorji loči brazda, to je del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovenjegraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V predelu Pohorja se najvišje dviguje Rogla (1517 m), visoke pa so tudi zahodno od Rogle potekajoče sleme Kraguljšča (1491 m) in Glažutske planine (1458 m). Odrastkom Karavank pripadata Paški Kozjak, na katerem je priljubljena planinska točka Basališče (1272 m), in Stenica (1091 m), ki je znana razgledna točka. Za razliko od odrastkov Karavank, na katerih skorajda ni vode, pa so se v vrhove in planote Pohorja zajedli visoko izvirajoči potoki, ki imajo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo. Omenjena brazda je zaradi naravnih danosti že v antičnem obdobju imela velik prometno povezovalni pomen. Bloki marmorja, ki so jih v nekaterih starejših hišah uporabili za pragove in pa najdene nagrobne plošče kažejo na to, da se je že v tistem času tu oblikovalo pomembno središče, naselbina Upellae, ki je bila takrat rimljanska mansio -postojanka ob pomembni cestni povezavi Celeje s Colaciem in Virunumom na Koroškem. Tako naj bi ime kraja Vitanje ne bilo nič drugega kot slovenski prevod besede mansio.

Domišljijo buri tudi naveza na »WEITENSTEIN«, kar pomeni Vidov kamen. V bližini sv. Vida na Hudinji je bilo že v rimski dobi in verjetno že prej bogato nahajališče marmorja, o čemer pričajo tudi arheološke izkopanine. Posebej zanimivi sta imeni naselij Zgornji in Spodnji Brezen, ki namigujeta na vulkansko poreklo masiva Paškega Kozjaka.

Slovenci so se na tem ozemlju naselili v 6. stoletju. Po izgubi slovenske samostojnosti je prešlo pod frankovsko oblast velikega rimsko-nemškega cesarstva. Ob koncu 10.stoletja je ozemlje prešlo v last savinjskega mejnega grofa Viljema Breže - Selškega in ob koncu 11. stoletja pod Krško škofijo. Kraj Vitanje je takrat postal upravno središče obširnega območja, saj so krški škofje tu imeli svoje ministeriale, iz katerih se je kasneje razvil rod Vitanjske gospoščine. Ti so postavili dva gradova.

Staro trško jedro in trg prvič omenjajo viri leta 1306. Je lijakaste oblike in je imel včasih obzidje z zgornjimi vrati pri mostu čez Hudinjo in spodnjimi vrati. Ob zunanjem delu naselja prevladujejo pritlične hiše, ob glavni ulici strnjeno eno in dvonadstropne. Slemeni streh potekajo večinoma vzporedno z ulico. Klasicistična pročelja izvirajo iz 19. stoletja, ko je gospodarstvo v kraju dobro uspevalo.

Človek je ponosen, če je v kraju, kjer živi, živela tudi kakšna znana osebnost. Tudi Vitanjčani solahko ponosni, saj je v zadnjem času čedalje bolj znano ime Hermana Potočnika Noordunga, ki je pomembno zaznamoval področje raketne tehnologije in je evropski pionir vesoljskih poletov in tehnologij.

V Vitanju si lahko ogledate Beškovnikovo kaščo, Stari grad in Novi grad, Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla, Cerkev Matere Božje na Hriberci, vasico Rakovec.


 

Elektronski časopis
Prijava na elektronski časopis
odjava

S prijavo dovoljujem, da me obveščate o vseh novostih, posebnih akcijah in dogodkih na zgoraj navedeni e-mail naslov.

Zemljevid Zemljevid Preverite vse lokacije na zemljevidu
Info
LTO Rogla - Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, SLO, Tel: + 386 (0) 3 759 04 70, E-mail: tic.zrece.lto@siol.net
RSS Facebook Twitter YouTube - povežite se z nami
Zreče Oplotnica Vitanje Slovenske Konice1