Dvorci

Opčina:
Dvorac Freudenberg u Zrečama

Dvorac je izgrađen na strmom grebenu Brinjevog brda na 588 m nadmorske visine sjeverozapadno od hodočasničke crkve Majke Božje, iznad farme Podgrašek. Nekadašnji svećenik Matija Karba je adekvatno zaključio da se tu nekad nalazio dvorac koji je nakon 15. stoljeća propadao. Navodno je sagrađen krajem 12. stoljeća ili na samom početku 13. stoljeća jer već 1224. godine Ortolf iz...
više »

Dvorac Jamnik (Holenstein)

Njegova točna pozicija nije poznata, a isto tako nije ustvrđeno je li uopće postojao. U pisanim dokumentima se spominje 1342. godine, kada je Henrik Tanner ispod tvrđave postavio kapelu sv. Pankracija te od Oglejskog patrijarha dobio titulu redovnog svećenika. Upravo se zbog toga pretpostavlja da je baš Tanner dao postaviti dvorac koji je stajao u blizini povećane umjetne jame i bio...
više »

Dvorac Lušprek (Luschberg) u Zrečama

Nalazi se na strmom brežuljku (607 m nadmorske visine) uz pritok rijeka Dravinje i Ljubnice u mjestu Loška gora s prekrasnim pogledom na Dravinjsku dolinu i Zreče, no baš ta pozicija mu je kasnije onemogućila veću važnost. Stajao je na teritoriju krškog zemljišnog kompleksa kojeg je Hema Breško-Seliška poklonila benediktinkama na Krki. Nije poznato...
više »

Dvorac Trebnik – biljna galerija

Dvor ispod konjiškog dvorca kojeg je naslijedila gospoštija Trebnik, spominje se vrlo rano u različitim izvorima. Prvi put je spomenut već 1362. godine. Neža von Freudenberg iz Zreča 1395. godine donosi ovaj dvorac kao miraz u brak svojem suprugu Henriku Aureu. Od 1412. godine preuzimaju ime dvorca te se nazivaju Ahac Trebniški i njegovi nasljednici. Iz novijih urbara...
više »

Gospoštija u Oplotnici

Žički dvorac su između 1621. i 1631. godine gradili žički kartuzijanci koji su tu dominirali 600 godina. Dvorac je bio njihovo važno gospodarsko središte. Njegove prostorije su nekad bile bogato opremljene i raskošne.U niši na istočnoj vanjskoj strani kapele je kvalitetna barokna skulptura sv. Ivana Krstitelja koja je ukrašena dobro očuvanom štukaturom....
više »

Novi grad (dvorac) u Vitanju

Mještani novi dvorac nazivaju i „Gornji grad“ ili „Krajnikov grad“. Posljednje ime je bilo preuzeto od domaćeg imena susjednog posjeda. Južno od naseobine na desnom brijegu Hudinje, je u zadnjoj četvrtini 13. stoljeća u ranom gotičkom, razdoblju nastao Novi dvorac koji se prvi put spominje 1322. godine, a imao je sličnu sudbinu kao Stari dvorac. Njime su...
više »

Stari grad (dvorac) u Vitanju

Stari dvorac mještani nazivaju i „Spodnji grad“ ili „Goležev grad“. Posljednje ime je preuzeto od domaćeg imena susjednog posjeda. Na strmoj uzvišici na lijevom brijegu Hudinje, kod ulaza u sutjesku, je nekad stajao imućan kamenit dvorac kojeg su navodno izgradili krški biskupi u ranom romanskom razdoblju, vjerojatno već u kasnom 11....
više »

Stari grad na Konjiškoj gori

Stari grad (dvorac) je jedan najstarijih dvoraca u Sloveniji. Sredinom 12. stoljeća, njegovi prvi vlasnici su bili konjiška gospoda, a 1579. godine njegovo vlasništvo preuzima obitelj Tattenbach koja je tijekom 100 godina obilježila povijest konjiškog dvorca i okoline. Kada je 1828. godine vlasnik dvorca postao knez Windischgraetz, zgrada je već bila u...
više »

Elektronski časopis
Prijavite se na Newsletter
odjava

Dozvoljavam da me obaviještavate o posebnim ponudama i događajima na gore navedenu e-mail adresu.

Karta Karta Provjerite sve lokacije na karti
Info
LTO Rogla - Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, SLO, Tel: + 386 (0) 3 759 04 70, E-mail: tic.zrece.lto@siol.net
RSS Facebook Twitter YouTube - povežite se sa nama
Zreče Oplotnica Vitanje Slovenske Konice1