Znamenitosti

Občina:
Anica Černej

Rodila se je 3.aprila 1900 v Čadramu in izhaja iz učiteljske družine Ludvika Černeja. Njen oče je bil kulturni delavec, pedagog, sestavljalec šolskih knjig; Čitanka za drugi razred, Tretja čitanka. Bil je mladinski pisatelj in pesnik, bil pa je tudi strokovnjak v čebelarstvu. Anica Černej je v Zagrebu z najboljšo oceno diplomirala iz pedagogike s pedologijo, iz psihologije in...
več o tem »

Arheološko najdišče na Brinjevi gori

Brinjeva gora sodi med prve višinske naselbine in je obstajala že v mlajši kameni dobi ter preživela mnoge nižinske naselbine. Arheološka izkopavanja v začetku šestdesetih let so odkrila številne antične najdbe, ki kažejo na razgibano življenje že v davni preteklosti, od 3 do 5 tisoč let pred našim štetjem. Razstava o izkopaninah na Brinjevi...
več o tem »

Beškovnikova kašča

Beškovnikova kašča je del domačije v zaselku Šentvid, kakšnih 7 km iz Vitanja na pobočju hribčka s slikovito cerkvijo Sv. Vida. V bližini je še rimsko pokopališče in pod njim kapelica. Domačijo iz začetka 19. stoletja sestavljajo ometana lesena hiša, preužitarska hiša, gospodarski objekt in kašča je lesena, pokrita s skodlami in...
več o tem »

Branko Rudolf

Branko Rudolf , slovenski esejist, filozof, kritik, pedagog, pesnik in pisatelj se je rodil v Slovenskih Konjicah 31. oktobra 1904. Večina Rudolfovih pesmi, esejev in kritik je izšla v povojnem obdobju. Objavljal je v Ljubljanskem zvonu, Mlademu Prekmurcu, Modri ptici, Obzorjih in v Sodobnosti. Kot esejist, kulturni in literarni zgodovinar ter filozof je napisal štiri knjige:...
več o tem »

Bucijev mlin

V južnem delu naselja Dobrava ob potoku Mlinščica je Bucijev mlin iz leta 1914. Dravinja in njeni pohorski pritoki imajo relativno stalen vodostaj. To ugodno lastnost so ljudje izkoristili že v preteklosti. Ob vodotoke so postavili mline, žage, kovačnice in vodna kolesa. Bucijev mlin je zgrajen kot kot nadstropno zidana stavba. Je valjčni tip mlina v treh etažah na turbino. Stroji,...
več o tem »

Cerkev Jezusove spremenitve na gori na Rogli

V letu 2010 blagoslovljena cerkev na Rogli na 1.517 m nadmorske višine, ki spada v župnijo sv. Kunigunde na Gorenju nad Zrečami, je eden redkih primerov vlaganja gospodarstva v sakralne objekte. Cerkev je nastala po arhitekturni zamisli arhitektke Vere Klepej Turnšek na zemljišču, ki ga je podarila družina Pikl, s tem pa so uresničili že desetletja staro zamisel o...
več o tem »

Cerkev Marijinega obiskanja, Špitalič

Cerkev Marijinega obiskanja v Špitaliču je po svojem izvoru zgodnjegotska, tako imenovana »Ecclesia minor« (spodnja hiša - cerkev laičnih bratov) Žičke kartuzije, ki se nahaja višje v dolini svetega Janeza Krstnika. Zgrajena je bila okoli leta 1190 za potrebe laičnih bratov samostana Žička kartuzija. Po svoji prvotni zasnovi je romanska, sicer pa po...
več o tem »

Cerkev Matere Božje na Hriberci

Srednjeveška cerkev se je stisnila v dolino, cerkev Matere Božje, ki se imenuje tudi "letna cerkev" pa je bila postavljena na tedaj še nepozidanem griču nad trgom (na HRIBERCI), ki obvladuje vso kotlino in se še danes kaže kot krona nad širokim vencem trških in vaških hiš ob vznožju vzpetine. Pozidana je bila v letih 1747-1754 v...
več o tem »

Cerkev Sv. Jakoba na Resniku

Cerkev svetega Jakoba starejšega na Resniku (932 m nadmorske višine) stoji na tem mestu najverjetneje že od sredine 15. stoletja in je po svoji velikosti najmanjša cerkev v konjiški dekaniji. Legenda pravi, da so cerkev sv. Jakoba postavili celjski grofje kot lovsko kapelo, vendar o tem ni dokazov. Zgodovinsko dejstvo pa je, da je cerkev vse do leta 1890 stala...
več o tem »

Cerkev sv. Janeza Krstnika

Začetki prve cerkve segajo v zgodnjo gotiko ali morda še v 12.stoletje, najstarejši zapis sega v leto 1487. Leta 1731 so stari čadramski cerkvi prizidali kapelo Matere božje dobrega sveta. Leta 1762 ustanovitev čadramske župnije. Cerkev so zaradi slabega stanja podrli leta 1937. Iz denarja, ki so ga dobili za prodajo materiala stare cerkve, so na mestu le-te zgradili 8 m dolgo...
več o tem »

Cerkev Sv. Lamberta na Skomarju

Cerkev svetega Lamberta, na 944 m nadmorske višine, se v pisnih virih omenja že leta 1313, vendar ni gotovo, da bi ta najstarejši del sedanje cerkve bil iz tega časa. Vse kaže, da prvi začetki sedanje cerkve izvirajo iz 15. stoletja, kar se vidi iz preprostih stilskih oblik. Cerkev je poimenovana po svetniku sv. Lambertu, ki je živel v 7. stoletju in je kot škof leta...
več o tem »

Cerkev Sv. Martina

Cerkev sv. Martina je od ohranjenih druga najstarejša cerkev v župniji in stoji na nadmorski višini 578 m. Po vsej verjetnosti njeni prvi začetki segajo tja v 14. stoletje, ko naj bi jo začeli graditi kartuzijani iz bližnjega samostana v Žičah. Cerkev stoji kot severni mejnik vinorodnega okoliša, nekoliko višje od Kropfove kleti, kjer je kasneje sicer bila vinska...
več o tem »

1 2 3 4 5
Elektronski časopis
Prijava na elektronski časopis
odjava

S prijavo dovoljujem, da me obveščate o vseh novostih, posebnih akcijah in dogodkih na zgoraj navedeni e-mail naslov.

Zemljevid Zemljevid Preverite vse lokacije na zemljevidu
Info
LTO Rogla - Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, SLO, Tel: + 386 (0) 3 759 04 70, E-mail: tic.zrece.lto@siol.net
RSS Facebook Twitter YouTube - povežite se z nami
Zreče Oplotnica Vitanje Slovenske Konice1