Muzejske zbirke in galerije

Občina:
Beškovnikova kašča

Beškovnikova kašča je del domačije v zaselku Šentvid, kakšnih 7 km iz Vitanja na pobočju hribčka s slikovito cerkvijo Sv. Vida. V bližini je še rimsko pokopališče in pod njim kapelica. Domačijo iz začetka 19. stoletja sestavljajo ometana lesena hiša, preužitarska hiša, gospodarski objekt in kašča je lesena, pokrita s skodlami in...
več o tem »

Črna kuhinja pri cerkvi sv. Barbare

Prenovljeno mežnarijo najdemo pri cerkvi svete Barbare. Nekoč so v njej živeli mežnarji, danes pa je v njej etnološki muzej. Zgrajena je bila v 16. stoletju, kar lahko sklepamo po črni kuhinji in tudi po tem, da še ni bila zapisana letnica na lesenem tramu v »hijši«. Kot je značilno za hiše iz takratnega časa, je bila zelo preprosta in je imela...
več o tem »

Kovačija Šrekl - Zajc

Kovačija Šrekl - Zajc je nastala z združitvijo manjše obrtniške delavnice Ivana Šrekla in kmečke kovačije Ignaca Zajca. Leta 2007 so pod vodstvom Ignaca Zajca mlajšega demontirali stroje in orodje Šreklove kovačije ter jih postavili v njegovo kovačijo v Dobrovljah, kjer je nekoč koval kovaški mojster Ignac Zajc starejši. Tam je sedaj...
več o tem »

KSEVT Vitanje

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) se nahaja na lokaciji bivšega lokalnega kulturnega doma ter tako prevzema strateško mesto in vlogo v Vitanju. Arhitekturna zasnova stavbe KSEVT v Vitanju je delo arhitekturnih birojev Bevk-Perović arhitekti, Dekleva-Gregorič arhitekti, Ofis arhitekti in Sadar+Vuga arhitekti in izhaja iz načrta prve...
več o tem »

Mestna galerija Riemer

V obnovljeni meščanski hiši v osrčju starega mestnega jedra v Slovenskih Konjicah domuje Mestna galerija Riemer. V njej je na ogled stalna zbirka konjiškega podjetnika Franca Riemerja ter Konjiški muzej. V stalni zbirki si lahko ogledate slikarska dela od zgodnje renesanse do danes. Na dvesto kvadratnih metrih je na ogled več kot sedemdeset slikarskih del...
več o tem »

Muzej 100 frankolovskih žrtev – Frankolovski zločin

Muzej »100 frankolovskih žrtev« je bil postavljen v čast dogodku iz 2. svetovne vojne, ko so v Grabnu na Stranicah obesili 100 slovenskih domoljubov. Med najhujše nacistične zločine 2. svetovne vojne sodi krut zločin nad domoljubi ob koncu vojne, 12. februarja 1945 v Grabnu na Stranicah. Izveden je bil kot maščevanje in povračilo za partizansko zasedo v soteski...
več o tem »

Muzej gasilstva Dravinjske doline

Ustanovitev Muzeja gasilstva Dravinjske doline sega v oktober 2000 njegova javna predstavitev pa v april 2001. V Dravinjski dolini in v mestu Slovenske Konjice smo s tem dobili novo priložnost seznanjati se s preteklostjo, širša slovenska javnost pa obsežen prispevek k ohranjanju narodove dediščine. Trenutno muzej na ogled ponuja deset posebnih in dve splošni...
več o tem »

Muzej ozkotirne železniške proge Poljčane - Slovenske Konjice – Zreče

Železniška postaja Zreče je edina ohranjena postaja ozkotirne železnice Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče. Ob njej je vlakovna kompozicija z lokomotivo, potniškim in dvema tovornima vagonoma. Ozkotirna železnica Poljčane–Konjice je bila predana prometu leta 1892, do Zreč pa je bila podaljšana leta 1921. Zgrajena je bila z namenom, da bi povezala...
več o tem »

Ošlakova kovačija

Ošlakova kovačija je na zreškem območju eden redkih ohranjenih spomenikov stare kovaške obrti. Po pisnih virih naj bi nastala okrog leta 1770, nad vhodom na ožji strani fasade pa je ob vrsti kovaških okraskov še letnica 1789, ko je stavba dobila današnjo podobo. Ošlakova kovačija je od Zreč oddaljena le tri kilometre in stoji že v...
več o tem »

Skomarska hiša

Hiša iz leta 1803 sodi med najpomembnejše kulturne spomenike na območju južnega Pohorja in Dravinjske doline ter je zasnovana kot prehodni tip med poznosrednjeveško dimnico in razvojno naprednejšo hišo s črno kuhinjo. Skomarska hiša leži v vasi Skomarje, ki spada med najvišje ležeče slovenske vasi s še vedno prevladujočim kmečkim...
več o tem »

Skumavčevi dnevi - razstava

Skumavčevi likovni dnevi na Resniku so likovna kolonija. Njen namen je z umetniškimi deli ohranjati pesniško izročilo pohorskega pesnika Jurija Vodovnika in njegov lik. Kolonija želi prispevati k turistični, kulturni in drugi vsesplošni prepoznavnosti krajev Zreškega Pohorja, kjer je Vodovnik živel in ustvarjal. Razstava se nahaja v Domu krajanov na Resniku....
več o tem »

Sledovi davne preteklosti - Brinjeva gora z okolico - razstava

Najstarejšo preteklost Zreč in okolice je sistematično raziskoval in proučeval arheolog Pokrajinskega muzeja Maribor Stanko Pahič. V letih od 1953 do 1963 je z izkopavanji različnih najdišč dokazal skoraj kontinuirano poselitev obravnavanega  prostora od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. Skromni sledovi najstarejše poselitve iz bakrene dobe...
več o tem »

1 2
Elektronski časopis
Prijava na elektronski časopis
odjava

S prijavo dovoljujem, da me obveščate o vseh novostih, posebnih akcijah in dogodkih na zgoraj navedeni e-mail naslov.

Zemljevid Zemljevid Preverite vse lokacije na zemljevidu
Info
LTO Rogla - Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, SLO, Tel: + 386 (0) 3 759 04 70, E-mail: tic.zrece.lto@siol.net
RSS Facebook Twitter YouTube - povežite se z nami
Zreče Oplotnica Vitanje Slovenske Konice1